Laddar

Mer än hälften av de unga lärarna obehöriga

Inom fem år går en stor grupp av Uppsalas lärare i pension.

delningar

Tio procent av Uppsala kommuns lärare bestod, under läsåret 2017-2018, av människor åldrarna 60-65 år. Totalt är den här gruppen 183 stycken till antalet, enligt statistik från Skolverket.

– Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med att fler ska få rätt stöd i tid måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, till Lärarnas tidning.

Samtidigt är drygt 61 procent av kommunens lärare mellan 20-29 år obehöriga. Det är bara i Heby och i Knivsta som andelen obehöriga är ännu högre.

Johanna Jaara Åstrand vet vad som måste till för att fler ska lockas till läraryrket.

– Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning, säger hon.

Relaterade artiklar