Laddar

Miljontals kronor satsas på psykisk hälsa

Förstärkt primärvård och förbättrad tillgänglighet – är några av sakerna som Region Uppsala nu satsar 22 miljoner kronor på.

delningar

I dag är psykisk ohälsa en av de främsta orsakerna till sjukanmälningar och den vanliga orsaker till att människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av alla sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan.

De 22 miljoner kronorna som Region Uppsala nu satsar på att förebygga psykisk ohälsa ska gå till insatser som till exempel att utveckla vården av barn och unga med missbruksproblem och att förebygga självmord.

Satsningen är en del av fördelningen av de av de statsbidrag som avsatts i regionplanen, som ska gå till fyra prioriterade områden: Förbättrad tillgänglighet, förstärkt primärvård, personalåtgärder och digitalisering

– Det är mycket oroväckande att den psykiska ohälsan ökar i samhället och att så många barn och ungdomar mår dåligt. Det finns inga genvägar för att bryta utvecklingen utan sjukvården behöver ökade resurser och mer personal. Vi kommer därför förstärka insatserna för psykisk hälsa med 22 miljoner, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.