Laddar

Nu ska patienter vid ”Ackis” bedöma sin smärta

Via en app kommer patienter med smärta kunna att bedöma sin egen smärta när man söker vård.

delningar

Nu ska patienter vid Akademiska sjukhuset kunna skatta sin egen smärta när man söker vård, genom en uppskattning hur intensiv smärtan är, var den började och var den sitter. Detta via en app som i slutet av oktober kommer att inledas som en pilotstudie.

Syftet är att patienter ska bli mer delaktiga i sin vård och snabba upp diagnostiken och mest lämplig behandling mot smärta.

– Smärtbehandling är en utmaning, inte minst inom akutsjukvården, vilket delvis beror på att personalen inte alltid ställer frågan och inte får en komplett bild. Ökad patientdelaktighet, där patienten äger informationen, kan underlätta samtalet med sjuksköterska och läkare och leda till att patienten snabbare får en effektiv smärtlindring, säger Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Piloten beräknas pågå ett par veckor. Totalt kommer runt 50 patienter att inkluderas.

Till en början kommer man att fokusera på patienter med akut smärta som söker vård via akutmottagningen.