Laddar

Ny form av vårdcentral till Uppsala

Det nya initiativet ska knyta samman klinisk forskning, utveckling och utbildning med den dagliga verksamheten.

delningar

Region Uppsala ska inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum. Det akademiska primärvårdscentrumet ska omfatta all primärvård i länet som Region ansvarar för, oavsett finansiering.

Till centrumet kommer det att kopplas vårdcentraler så kallade akademiska vårdcentraler. Det har samma uppdrag som övriga vårdcentraler med patienter och ersättningssystem – men har även ett uppdrag att knyta samman klinisk forskning, utveckling och utbildning med den dagliga verksamheten på vårdcentralerna.

– Det handlar ytterst handlar om att individen ska få vård av hög kvalitet. Genom akademiskt primärvårdscentrum främjar vi intresset att arbeta inom primärvården med ökade möjlighet att föra ut de senaste forskningsrönen och omsätta dem i praktiken, säger Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

I ett första steg inrättas två akademiska vårdcentraler men senare ska alla vårdcentraler kunna ansöka om att bli en akademisk vårdcentral. Även andra vårdcentraler ska kunna bli knutna till ett nätverk med en akademisk vårdcentral som knutpunkt.

Vårdstyrelsen gav tillförordnade primärvårdsdirektören i uppdrag att starta det akademiska primävårdscentrumet, i samråd med berörda aktörer, till exempel Uppsala universitet, med start 2017. För ändamålet sätts 320 000 kronor av för syftet och 2018 5 miljoner kronor.

Relaterade artiklar