Laddar

Ny studie fokuserar på stråkmusiker

Stråkmusiker ligger i fokus i en kommande studie från Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsala universitet.

delningar

Belastningsbesvär är en vanlig orsak till sjukskrivning i arbetslivet, speciellt vanligt är det med besvär i nacke eller skuldror och hand eller handled hos stråkmusiker. En ny studie kommer fokusera på denna arbetsgrupp. Stråkmusiker har upprepade ensidiga rörelser, låg variation mellan arbetsuppgifter och höga krav på precision. Liknande belastning och besvär finns i andra branscher, till exempel tillverknings- och livsmedelsindustrin och även bland elektriker, städare och personer som arbetar i butiker och lager.

Studien kommer ledas från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Forskarna vill öka öka kunskapen om hur belastningsskador kan förbyggas, samt skillnader mellan kvinnor och män. Exempelvis kvinnor har mer besvär i nacke, skuldror och bröstrygg men forskarna vet inte varför.

– Variation i fysisk belastning anses vara en effektiv åtgärd mot belastningsbesvär, men kunskapen är bristfällig om hur man kan skapa variation i arbetet och hur en bra balans mellan fysisk belastning och återhämtning bör se ut, säger Teresia Nyman, ergonom och verksamhetschef inom arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset.

Studien finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och ska genomföras i samarbete med Högskolan i Gävle, samt Karolinska institutet.

Totalt kommer 50 violinister i två olika symfoniorkestrar att ingå i studien. Under ett års tid kommer violinisternas arbetsbelastning mätas upprepade gånger med särskild fokus på hur belastningen varierar över tid. Insamlingen av data kommer ska med tekniska mätningar, observationer, kliniska undersökningar om arbetsmiljö, fysisk trötthet, prestation samt besvär relaterade till arbetet.

– Vi vill studera hur tidsmönstret av arbetsbelastning och återhämtning påverkar välbefinnande, prestation och besvär i muskler och leder, avslutar Teresia Nyman.

Relaterade artiklar