Laddar

Merparten av patienterna nöjda med primärvården

8 av 10 patienter patienter i Uppsala har ett positivt intryck av primärvården.

delningar

Det visar en färsk enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade på tisdagen. Uppsala län ligger dessutom över riksgenomsnittet inom samtliga divisioner.

– Det känns mycket bra att Uppsala län ligger över rikssnittet, men helst bör ju samtliga patienter vara nöjda. Vi kommer fortsätta att arbeta för att patienterna ska känna förtroende och trygghet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen där 3 112 personer i Uppsala län deltog baserades på frågor om bland annat bemötande och service vid deltagarnas läkarbesök. Högt betyg har givits till personalens respekt och bemötande, där 85,3 procent av patienterna haft en positiv eller mycket positiv upplevelse.

Helhetsintrycket var något högre för besök vid de privata vårdcentralerna, 83,7 procent jämfört med 77,7 procent för de vårdcentraler som drivs av Region Uppsala. Genomsnittet för riket var 79,2 procent.