Laddar

”Nej till krav på mer undervisning för högre lön”

Kommunens planer på högre lön för lärare som lägger mer tid på undervisning skapar motstånd.

delningar

De nya lönekriterierna, som kommunen planerar att införa, där lärare ska belönas med högre lön, efter hur mycket av arbetstiden som läggs på undervisning, kritiseras nu starkt från politiskt håll.

– När arbetsbelastningen redan är så hög anser vi att det är fel väg framåt. Lärare vill göra sitt bästa och är beredda att jobba mycket för att eleverna ska lyckas. Arbetsgivaren ska inte ställa krav som i dagens läge är omöjliga att uppfylla utan att göra avkall på kvaliteten, säger Helena Hedman Skoglund, skolpolitisk talesperson (L) i ett pressmeddelande.

Liberalerna kritiserar kommunen bland annat för att inte riktigt ha lyssnat på lärarna som redan i nuläget har en tuff arbetssituation där tiden knappt räcker till. Lärarnas beskrivning av den tuffa verkligheten kan enligt liberalerna visas av Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun”, där man kan se att sjukskrivningarna och antalet sjukdagar ökat med 30 dagar eller fler bland lärarna i Uppsala. Ett annat exempel som liberalerna tar upp i pressmeddelandet, som de menar stärker lärarnas tuffa situation, där arbetsbelastningen ökat år för år, är att Uppsala en gång i tiden låg på plats 90 och nu fallit ner till plats 167 av 290 i Lärarförbundets rankning av ”Bästa skolkommun(en)”.

– Att då säga att lärarna inte arbetar hårt nog är inte rimligt. Vi måste förstå att det tar tid att planera kvalitativ undervisning, bedöma och därefter återkoppla till varje elev. Frågan är om det nya lönekriteriet verkligen grundar sig i en analys om vad som ger bäst kunskapsresultat, eller om det bara innebär en besparing på skolan, säger Helena Hedman Skoglund, skolpolitisk talesperson (L)i pressmeddelandet.

Under onsdagen kommer 24Uppsala ta upp frågan med Uppsala kommun.