Laddar

Region Uppsala antar en suicidpreventiv strategi

Vivianne Macdisi (S), regionråd. Foto: Region Uppsala.

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

delningar

Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Region Uppsala har därför antagit en strategi för suicidprevention som ska minska denna siffra.

– Vi som samhälle måste våga prata mer om självmord och vad vi kan göra för att förhindra självmord. Vissa grupper som är överrepresenterade i självmordsstatistiken glöms alltför ofta bort. Syftet med den här strategin är att vi ska kunna göra mer för de människor som är i riskzonen. Samhället ska finnas där för dem, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd, i ett pressmeddelande.

Strategin bygger på det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Tre områden prioriteras under åren 2018 – 2020. Det är barn och unga mellan 15 och 24 år, grupper med förhöjd suicidrisk och personer äldre än 65 år. Bland barn och unga är särskilt flickor i riskzonen. Bland grupper med förhöjd suicidrisk finns HBTQ-personer (särskilt män), personer med bipolär sjukdom, asylsökande samt personer med missbruk och psykisk ohälsa. Inom gruppen äldre är män kraftigt överrepresenterade.

Relaterade artiklar