Laddar

Så många är anställda i extratjänster i Uppsala

Uppsala har flest extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända i hela landet.

2 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Det finns 18.000 personer som är anställda i extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända runtom i landet, varav 14.500 kommunalt. Det visar färska siffror från Arbetsförmedlingen, sammanställda av nyhetsbyrån Siren. Allra flest kommunala extratjänster, drygt 500 stycken, finns i Uppsala.

– Utifrån vad vi har sett är det framför allt inom skola, socialtjänst eller omvårdnad, och ofta är det någon typ av assisterande tjänster, säger Oscar Svensson, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till Nyhetsbyrån Siren.

Grafik: Nyhetsbyrån Siren. Källa: Arbetsförmedlingen, regeringen.se

I november hade knappt hälften av landets kommuner ännu inte nått sina mål om hur många extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända som ska ha inrättats vid årsskiftet, enligt den tidigare regeringens beting. Drygt hälften av landets kommuner har klarat målet för 31 december 2018 eller till och med anställt fler i extratjänster.

– När vi undersökte detta tidigare i år signalerade en del kommuner att de plockat fram så många extratjänster som det fanns utrymme för, det finns ju en hel del andra kommunala arbetsmarknadsanställningar. Andra planerade en fortsatt utökning. Det handlar ju inte heller om att nå volymer i första hand, utan om att få en bra kvalitet i insatsen för de som deltar, säger Oscar Svensson till Nyhetsbyrån Siren.

Extratjänsterna subventioneras av staten och det har även betalats ut statsbidrag till kommuner och landsting för anställningarna. Från och med den 1 januari 2019 kommer Arbetsförmedlingen inte längre att erbjuda nya extratjänster. Det påverkar emellertid inte pågående extratjänster, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Grafik: Nyhetsbyrån Siren. Källa: Arbetsförmedlingen, regeringen.se

Relaterade artiklar