Laddar

Så många har drunknat i Uppsala

De senaste åren har antalet drunkningsfall ökat i Sverige. Så ser det ut i Uppsala:

delningar

Cirka 116 personer per år har drunknat sedan sekelskiftet, enligt de senaste siffrorna som Nyhetsbyrån Siren tagit del av. Det motsvarar 2 000 svenska medborgare.

De flesta drunkningsfallen inträffar i Stockholms län. Västra götalands län, Skåne, samt Norrbotten och Värmlad. Hur vädret är under sommarmånaderna och semester påverkar hur många drunkningstillbud som sker.

– Under de värsta åren har vi haft fina somrar med flera veckors högtryck. Då söker sig fler badare ut och tyvärr överskattar många av dem sin förmåga, säger Mikael Olausson på Svenska Livräddningssällskapet till Nyhetsbyrån Siren.

Sedan 2013 har antalet drunkningsfall legat över 100 per år, vilket ses som relativt högt. Enligt de senaste siffrorna har redan 54 personer drunknat under 2017.

– Drunkningarna minskade dramatiskt under 1900-talet i takt med att simkunnigheten blev bättre. Minskningen höll i sig ända fram till 2009, men sedan fick vi ett hack uppåt. Vi har ett delmål på att komma ned under 100 och hoppas nu på att trenden ska vända i rätt riktning igen, säger Mikael Olausson.

Någon noggrannare analys kring varför fler personer har drunknat har inte gjorts, enligt Mikael, men han tror att det finns flera bakomliggande orsaker.

Tillgången till simhallstid ute i landet brukar diskuteras, precis som den starka kopplingen till båtliv och alkohol. Men varje år sker också drunkningsolyckor vid fiske eller skoteråkning.

– Vi har en väldigt effektiv räddningstjänst och frivilligorganisationer som jobbar med frågan, men det skulle behövas en nationell strategi och mer samverkan mellan olika aktörer för att få ned siffrorna ännu mer, säger Mikael Olausson till Nyhetsbyrån Siren.

Svenska Livräddningssällskapet har några grundläggande råd på sin hemsida där de bland annat uppmanar allmänheten att aldrig bada ensamanvända flytväst i båtar och hålla sig nykter ute på sjön.

– Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap och de flesta fallen är helt onödiga, säger Mikael Olausson.

Så ser det ut i Uppsala: 

if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["uZXGt"]={},window.datawrapper["uZXGt"].embedDeltas={"100":802,"200":684,"300":641,"400":641,"500":616,"600":600,"700":600,"800":600,"900":600,"1000":600},window.datawrapper["uZXGt"].iframe=document.getElementById("datawrapper-chart-uZXGt"),window.datawrapper["uZXGt"].iframe.style.height=window.datawrapper["uZXGt"].embedDeltas[Math.min(1e3,Math.max(100*Math.floor(window.datawrapper["uZXGt"].iframe.offsetWidth/100),100))]+"px",window.addEventListener("message",function(a){if("undefined"!=typeof a.data["datawrapper-height"])for(var b in a.data["datawrapper-height"])if("uZXGt"==b)window.datawrapper["uZXGt"].iframe.style.height=a.data["datawrapper-height"][b]+"px"});

Relaterade artiklar