Laddar

Så ska de stärka sina positioner i Uppsala

En ny fastighetsägare gör intåg i Uppsala genom en överenskommelse.

delningar

Heimstaden och Fastpartner köper fastigheter av varandra i Uppsala respektive Gävle, detta i ett steg att stärka sina positioner i städerna.

Enligt överenskommelsen säljer Heimstaden tre kommersiella fastigheter i Uppsala till Fastpartner medan de säljer fem centralt belägna fastigheter i Gävle, innehållande 125 lägenheter, till Heimstaden.

 Vi är nöjda med att kunna förvärva tre kommersiella fastigheter och stärka vår position i Uppsala. Fastigheterna är välbelägna och kommer att utvecklas väl av vår personal. Vi uppskattar dessutom att kunna sälja till en kompetent bostadsförvaltare i Gävle, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner.

Värdet på de tre fastigheterna i Uppsala uppgår till 480 miljoner kronor och har 28 570 kvadratmeter uthyrbar yta medan värdet på fastigheterna i Gävle uppgår till 130 miljoner kronor.

Relaterade artiklar