Laddar

Så ska Uppsala bli en äldrevänlig stad

"Uppsala får allt fler äldre invånare och det är självklart att vi ska tillmötesgå deras behov", säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

delningar

Uppsala kommun vill att det ska bli lättare för äldre att hitta någonstans att sitta, för att bli en äldrevänlig stad. Därför har man nu tagit fram ett förslag till strategi för att skapa fler sittplatser på allmän plats.

– Uppsala får allt fler äldre invånare och det är självklart att vi ska tillmötesgå deras behov. Att kunna sitta ner och vila en stund kan för många vara ett måste om man ska kunna komma ut och gå en promenad. Fler sittmöjligheter vid populära gångstråk är därför en viktig hälsofrämjande åtgärd, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Kommunen beskriver även att det är väldigt viktigt att det finns vilomöjligheter nära boenden som är anpassade för äldre. När äldre flyttar till boenden så kan tillgången till den offentliga miljön bli begränsad, och med anledning av det har kommunen gjort en översyn av var och hur många bänkar som finns i dag.

I första hand kommer man att kartlägga ett område som ligger inom en radie på cirka fyra kilometer från Uppsala centrum.

– Precis som alla andra, ska äldre behandlas som individer med olika förutsättningar, behov och önskemål. Vissa är väldigt fysiskt aktiva långt upp i åren, medan andra, och även yngre, kan ha större behov av att kunna sitta ner för att alls vilja gå ut, säger Johan Lundqvist.

Uppsala har blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 500 medlemsstäder i 37 länder världen över.

Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Att bli en äldrevänlig stad är ett långsiktigt åtagande. Första steget har varit att genomföra en baslinjemätning i dialog med kommunens äldre invånare. Synpunkterna blir nu underlag till en treårig handlingsplan som vi ska vi ta fram i samarbete med andra berörda samhällsaktörer. Handlingsplanen med nödvändiga åtgärder inom åtta utvecklingsområden följer en guide som WHO har tagit fram.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.

1 person har regerat på denna nyheten

1 person har regerat på denna nyheten