Laddar

Så ska Uppsala kommun skapa 2000 nya jobb – varje år

Uppsala kommun vill ge plats för nya centrumverksamheter och kontor.

delningar

Det är mellan korsningen S:t Persgatan och Kungsgatan i Uppsala som kommunen vill bygga ett helt nytt hus med centrumverksamhet. Dessutom antar de även en detaljplan för ytterligare ett våningsplan på kontorshuset  i korsningen mellan Väderkvarnsgatan och S:t Olofsgatan. Tillbyggnaden är tänkt som ett fjärde indraget våningsplan på 250 kvadratmeter med takterass. I butikslokalerna på bottenvåningen mot Väderkvarnsgatan ska det precis som vanligt vara centrumverksamhet.

De båda byggplanerna beräknas sammanlagt ge, förutom 8 000 mer utrymme i kvadratmeter för både centrum och kontorsverksamhet, även 2 000 nya arbetsplatser per år. Vilket kommunen ser som ett viktigt tillskott i sitt arbete.

– Det går bra för Uppsalas företag och allt fler väljer att etablera sig i vår kommun. Vi måste se till att vårt näringsliv har rätt möjligheter att växa. Med de här satsningarna ser vi till att skapa plats för fler jobb och dessutom en ännu mer levande innerstad, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Det nya huset som enligt planen ska byggas om och kompletteras med en helt ny byggnad i korsningen, mellan S:t Persgatan och Kungsgatan ska ersätta en del av Sparbankshuset i centrala Uppsala. I källarplanet vill man vidare planera in en parkering för att fylla kommunens parkeringsbehov.

Huset ska förutom centrumverksamhet även ha utrymme för detaljhandel i bottenvåningen. Dessutom har fastighetsägaren för avsikt att underlätta för sina hyresgäster genom tillgång till en bil och cykelpool.

Vid byggandet ska man vidta försiktighetsåtgärder och respektera K-märkta hus som står intill eller nära byggandet.