Laddar

Så tycker Uppsalaborna om skönhetsidealet i media

Mer än hälften av svenskarna har någon gång känt sig stressade över rådande skönhetsideal.

delningar

I landet som helhet är det framför allt kvinnor som känner stress kring att leva upp till rådande skönhetsideal. Hela 73 procent uppger det, medan motsvarande siffra för män endast är 38 procent, enligt en ny undersökning från mobiltelefontillverkaren Huawei.

I Uppsala län har merparten, som utgör 55 procent av de tillfrågade, aldrig känt någon stress över det rådande skönhetsidealet. Endast sju procent känner alltid stress över det.

På frågan om vilken uppfattning länsinvånarna har till hur bilder i reklam och sociala medier svarar den högsta andelen på 57 procent att dessa bilder inte speglar verkligheten. 54 procent anser bilderna bidrar till orealistiska ideal och förväntningar. Trots det anser 27 procent att bilderna är inspirerande.

– Bilder är något som engagerar, väcker känslor och inspirerar. Debatten kring retuscherade bilder är minst sagt aktuell och vi ville därför ta reda på vad svenskarna tycker och tänker kring detta, säger Peter Lundkvist, marknadschef Huawei Sverige, i ett pressmeddelande.

Om undersökningen:

Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK NORM på uppdrag av Huawei. Undersökningen genomfördes online i april 2018. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 16 och uppåt. Undersökningen är representativ på länsnivå. Totalt deltog 2 700 personer i undersökningen.