Såg på när kollegan använde övervåld – slipper straff - Nyheter i Uppsala - 24 timmar om dygnet - Helt gratis!

Laddar

Såg på när kollegan använde övervåld – slipper straff

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har sagt sitt.

delningar

I början av mars rapporterade P4 Uppland om att en kriminalvårdare använt övervåld mot en man i november förra året. Händelsen utspelade sig på häktet i Uppsala och på en film syns det hur en av vårdarna blir våldsam mot mannen när denne skulle friges.

Vårdaren blev anmäld men utredningen lades sedan ner då det ansågs inte finnas tillräckliga bevis. Personen fick dock sparken. De två andra vårdarna som syns på filmen anmäldes sedan för att bland annat inte ha agerat när våldet begicks. En av vårdarna ska dessutom ha mörkat händelsen genom att ha utelämnat relevant information i en rapport.

Nu står det klart att de båda vårdarna slipper straff. Enligt Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har den ena vårdaren redan omplacerats och kan därför inte straffas dubbelt. Han har dock fått löneavdrag.

”Personalansvarsnämnden anser att du brast i sin tjänsteutövning då du inte ifrågasatte sin kollegas agerande och försökte få honom att upphöra med sitt oacceptabla beteende mot en intagen på arresten vid häktet i Uppsala”, står det i beslutet.

Den andre vårdaren slipper också straff – trots att denne brast i sin tjänsteutövning genom att inte ingripa. Men med anledning av att befälet på plats hade ledningsansvar ska hans misskötsamt ses som ringa.

Relaterade artiklar