Laddar

Snart höjs priset på kranvatten

Inom kort höjs avgiften för vatten och avlopp i Uppsala kommun.

delningar

Från och med den 1 april höjs brukningstaxan och anläggningsavgiften i Uppsala kommun. Avgiften höjs med 20 procent och för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter innebär det en ökning på 77 kronor per månad, rapporterar SVT Nyheter Uppsala. 

Avgiften betalas av fastighetsägaren för att vara anslutet och kunna använda det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Anläggningsavgiften höjs med 35 procent och för ett liknande hushåll som nämndes tidigare med en bostadsyta på 150 kvadratmeter med 800 kvadratmeter tomt uppgår höjningen till 24 500 kronor. Denna avgift tas ut när en fastighet ansluter till vatten- och avloppsnätet.

Beslutet till de höjda avgifterna togs av kommunfullmäktige tidigare under vintern.