Laddar

Socialdemokraterna: ”Kunskapslyft för fler i jobb”

Arbete ger en egen inkomst, utveckling och gemenskap med andra. Att kunna försörja sig själv och bidra med sitt arbete är grunden för vårt välfärdssamhälle.

delningar

Vi vill att fler Uppsalabor ska komma i arbete och att den lokala arbetsmarknaden ska utvecklas i takt med befolkningsökningen i vår kommun. Till år 2050 ska vi skapa 70 000 nya jobb i Uppsala.

Förskolan och skolan är början på det livslånga lärandet och lägger grunden för varje individs liv. Vi ska se till att den rustar varje ung Uppsalabo med kunskap för framtiden. Därför gör vi socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier stora investeringar i förskolan och skolan i Uppsala. Vi fortsätter satsningen på mindre barngrupper och klasser i lägre åldrar samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön med lärarassistenter och gör läraryrket mer attraktivt genom höjda lärarlöner. Vi genomför också en lässatsning på landsbygden och en historisk utbyggnad av förskolor och skolor.

Dagens gymnasieskola står inför andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. Därför behöver vi rusta ungdomar med en bredd av kunskap och uppmuntra till att söka olika gymnasieprogram. Vi stärker yrkesutbildningarnas attraktivitet för att ge fler en chans till ett jobb i sektorer som idag saknar arbetskraft.

Både välfärdens verksamheter och Uppsalas växande näringsliv är i stort behov av utbildad personal. För att vi ska lyckas med kompetensförsörjningen behöver vi förbättra våra utbildningsinsatser. Att fler kan utbilda sig och komma i arbete är också den viktigaste delen i att främja etablering och för att bryta segregationen. Under hösten år 2015 välkomnade vi många nyanlända till Uppsala kommun. Då var utmaningen att se till att alla nya Uppsalabor skulle få tillgång till utbildning och bostäder. Etableringsarbetet måste nu fortsätta. Det kommer att kräva fler utbildningsmöjligheter, mer effektiv språkträning, bättre matchning samt validering av nyanländas kunskaper.

Vi genomför nu ett lokalt kunskapslyft och bygger ut vuxenutbildningen så att fler personer kan möta arbetsmarknadens behov och bli anställningsbara samtidigt som flera arbetsgivare i Uppsala får lättare att hitta utbildad personal. Vi möjliggör också för att de som sedan tidigare har en gymnasieexamen ska få möjligheten att läsa en yrkesutbildning på Komvux och öka sina chanser att få jobb. Vi stärker också SFI-undervisningen så att nyanlända Uppsalabor kan komma i arbete och tillför fler platser inom yrkesvux. I år har hittills 4 336 Uppsalabor ansökt och kommit in på kommunens vuxenutbildning. Det är 1578 personer mer än 2015 och 310 personer mer än 2016.

Vi behöver fortsätta stärka alla Uppsalabors tillgång till utbildning och jobb. För oss går det före nya skattesänkningar.

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S) Erik Pelling, kommunalråd (S) Caroline Hoffstedt, kommunalråd (S)

Relaterade artiklar