Statistik: Så många dör av hjärtinfarkt i Uppsala län

"Kan förklaras av skillnader i levnadsmönster".

delningar

Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen dog ungefär 5 900 personer av hjärtinfarkt 2017. Det är en minskning med 400 personer jämfört med 2016. År 1987 dog 18 400 personer till följd av hjärtinfarkt.

– Det är en fantastisk utveckling sett över 20-30 år. Allt färre insjuknar och av de som drabbas är det färre som dör tidigt. Det är fantastiskt positivt, säger Bertil Lindahl, kardiolog och professor på Uppsala universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Den positiva utvecklingen har möjliggjorts av både förbättrade levnadsvanor och ökad tillgång till avancerad vård vid hjärtinfarkt som till exempel ballongvidgning.

Av de avlidna i hjärtinfarkter 2017 var 60 procent män. Socialstyrelsens kartläggning visar även på att det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det är dubbelt så vanligt att lågutbildade kvinnor drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högutbildade kvinnor.

Grafik: Nyhetsbyrån Siren

Andelen avlidna i hjärtinfarkt i Norrbottens län var dubbelt så hög som i Uppsala län under 2017.

– Jag tror att de regionala skillnaderna till stor del kan förklaras av skillnader i levnadsmönster. Sådant som övervikt, rökning, motionsvanor och stress, säger Bertil Lindahl.

För även om det är viktigt att snabbt få vård vid en akut hjärtinfarkt tror Bertil Lindahl inte att de regionala skillnaderna i dödlighet främst har med avstånd till vård att göra.

– Givetvis finns det individer som har väldigt långt till sjukhus i norr, men majoriteten av befolkningen i norr bor längs med kusten, så avstånden kan inte vara huvudförklaringen, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Grafik: Nyhetsbyrån Siren

Uppsala län är det län där antalet personer som dör i hjärtinfarkt är lägst sett till hela Sverige. I statistiken ovan kan du se hur Uppsala län förhåller sig till resten av länen i landet. Medan Uppsala hade den lägsta andelen med 57 dödsfall hamnade Norrbotten högst med 112 dödsfall.

Siffrorna är åldersstandardiserade, det vill säga justerade efter ålderssammansättningen i hela riket för att underlätta jämförelse.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar