Laddar

Straffbart att lämna husdjur ensamma

På sommaren åker många bort på semester. Har du husdjur hemma bör du tänka på att de ska ha mat och tillsyn varje dag under den tid du är bortrest.

delningar

Hundar och katter är de djur som behöver mest tillsyn och uppassning. Om du ska åka iväg över en helg bör du antingen ta med dig djuret eller komma överens med någon om att den ska passa ditt djur.

En katt behöver mat varje dag och tillsyn minst två gånger per dag. Detta gäller både innekatter och utekatter. Har du en utekatt kan du ställa fram mat två gånger per dag. På så sätt lär sig katten att komma hem när det är matdags, skriver Jordbruksverket. Bryter du mot tillsynsplikten är det straffbart enligt djurskyddslagen.

I princip gäller samma regler för hundar men rekommendationen är att se till dem mer än två gånger per dag. Har du en valp som är mindre än fyra månader hemma får du bara lämna den ensam i kortare stunder. Enligt Jordbruksverket bör hundar rastas i vart fall var sjätte timme.

För övriga husdjur gäller tillsyn minst en gång om dagen. Många djur är sociala av sig och är därför i behov av att få umgås med antingen dig som ägare eller ett annat djur. Burfåglar får inte bo ensamma utan måste bo med minst en annan fågel om det sociala behovet inte kan tillfredsställas av en människa.

Källor: Jordbruksverket, Djurskyddslagen