Laddar

Taken på campus täcks av solceller

Universitetsbyggnaden i Uppsala får åtta nya solcellsanläggningar

delningar

Akademiska Hus investerar omkring 15 miljoner kronor på att förse Campus Ultuna med åtta ny solcellsanläggningar. Solcellerna, som kommer täcka en yta på drygt 7 700 kvadratmeter kommer bland annat placeras på taken till byggnaderna för biblioteket, Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum och Ulls hus, där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) driver sin undervisning och forskning.

De åtta nya solcellsanläggningarna tillsammans med redan befintliga anläggningar kommer att förse Campus Ultuna med en årlig solelproduktion på 1 miljon kWh, vilket gör att flera av byggnaderna kommer att kunna försörjas av solceller.

– Campus Ultuna har sedan tidigare en grön profil och det stärks nu ytterligare. Med Green Innovation Park, som är en gemensam satsning mellan Akademiska Hus och SLU har området öppnats upp för företag inom de gröna näringarna för att skapa ökad samverkan med akademin, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör för Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

De nya solcellsanläggningarna på Campus Ultuna planeras att driftsättas under hösten 2019.