Laddar

Uppmaningen: Öppna era hem: ”Kommer få mycket tillbaka”

Nu behövs du som har möjlighet att öppna upp dörren och vara vuxenstöd under begränsad tid.

delningar

Uppsalabor som har plats i sina hem och som vill göra en insats för en medmänniska kan bli fadderhem och vuxenstöd åt en ungdom som fyllt 18 år och sökt asyl i Sverige, det vädjar Uppsala Stadsmission.

– Förhoppningen är att många blir intresserade av att ta emot en ung person i sitt hem. De som gör det kommer få så mycket tillbaka, samt öka sin inblick i vad det innebär att vara ung och på flykt. För den unge betyder det mycket att någon vill ta emot och göra möjligt att han eller hon kan stanna kvar i Uppsala under asylprocessen, säger verksamhetschef Margaretha S Paras.

De ungdomar som Stadsmissionen ska stödja är de som rotat sig i Uppsala genom studier och vänner och är de som väljer att bo kvar här. De ensamkommande ungdomar som söker asyl och som väljer att inte bo kvar i Uppsala förflyttas på sin 18-årsdag till Migrationsverkets förläggningar i en annan kommun.

Den första informationsträffen är den 16 november mellan klockan 18 och 19 på Kungsängstorg 2 där man får veta mer om vad det innebär att bli fadderhem, och i detta fall handlar det om en kortare period som sträcker sig fram till 30 juni 2018.