Laddar

Uppsalaföretagare efterlyser fler kvinnor

Arbetsgivare inom teknikbranschen skriker efter fler kvinnor och utlandsfödda.

delningar

I praktikprogrammet Tekniksprånget har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nyligen frågat arbetsgivare anslutna till programmet vilka kompetenser de efterfrågar. Arbetsgivarna uppgav bland annat att de har svårigheter att hitta ingenjörer och systemvetare. 86 procent av de tillfrågade uppgav att de hade svårt att få tag på kvinnor till lediga tjänster inom ingenjörsområdet och 43 procent att de haft svårt att nå kvinnor inom systemvetarområdet.

Många arbetsgivare arbetar även aktivt med mångfaldsfrågan, och 43 procent har angett att de vill se fler utlandsfödda sökande till utlysta ingenjörstjänster.

Även om andelen var lägre på efterfrågan för vissa manliga yrken uppgav exempelvis 17 procent av de svarande arbetsgivarna att de ville få fler män till tjänster inom kommunikation och marknad och 14 procent att fler män behövs inom ekonomisektorn

Programmet är en viktig byggsten i arbetet inom Teknikspårnget, som många arbetsgivare i bland annat Uppsala län är anslutna till.

–Våra Tekniksprångare lär känna verksamheten inifrån, vilket bidrar till att minska tröskeln för att sedan söka sig till ett teknikyrke. Lyckas man på köpet intressera en ungdom för vår bransch innebär det en riktig win-win för Tekniksprångare, anställda och arbetsgivare, säger Sigrid De Geyter, VD för Tekniksprångsanslutna Uppsala Vatten och Avfall AB, i ett pressmeddelande.