Laddar

Uppsalaforskare anmäler Lundaforskare för plagiat

Foto: Pixabay

Lundaforskaren har skrivit om historiska skildringar av ockultism och satanism.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

En Uppsalaforskare hävdar att en forskare från Lund som skrivit om historiska skildringar av ockultism och satanism har plagierat delar av en tidigare populärvetenskaplig artikel i ämnet. Uppsalaforskaren har nu anmält detta till Expertgruppen för oredlighet i forskning.

Uppsalaforskaren framhäver även på påstådda felaktigheter i en projektansökan från forskaren i Lund.

Expertgruppen för oredlighet i forskning, som fått ärendet överlämnat från Lunds universitet, är knuten till Överklagandenämnden för etikprövning.

Relaterade artiklar