Laddar

Uppsalaprofessorn cyklar genom Sverige för klimatet

Foto: Uppsala universitet.

Kevin Andersson från Uppsala universitet cyklar land och rike för att diskutera klimatfrågan.

delningar

Syftet med "The Swedish Carbon Cykle" är att öka medvetenheten kring klimatfrågan och väcka debatt om lokala klimatåtgärder. Kevin Anderson, som är professor vid Uppsala universitet, cyklar mellan ett antal regioner och städer för att hålla öppna föreläsningar och delta i paneldiskussioner med lokala politiker och andra samhällsaktörer.

- Klimatet måste bli en central fråga i det svenska riksdagsvalet. Våra barns möjlighet till en säker framtid är direkt beroende av våra handlingar idag, men gång på gång väljer vi att svika dem, säger Kevin Andersson i ett pressmeddelande.

Under resans gång kommer Kevin även att träffa representanter från länsstyrelser och kommuner för att diskutera möjligheter och utmaningar i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Syftet att engagera människor i alla åldrar i denna ödesfråga och inspirera till samtal om olika vägar mot en mer hållbar framtid, säger Aaron Tuckey, projektledare för The Swedish Carbon Cycle.

Relaterade artiklar