Laddar

Uppsalastudent insjuknade under forskningsresa

Myndigheten kräver att SLU utreder händelsen där en student insjuknande under ett forskningsprojekt i Östafrika.

delningar

Under ett forskningsprojekt i afrikanska Uganda insjuknade en student från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. På plats arbetade man med avloppsreningsverk och orsaken ska ha varit att studenten smittats av en bakterie som orsaker mag- och tarmsymtom. Detta enligt den anmälan till Arbetsmiljöverket som inkom i slutet av april i år.

Efter hemkomsten till Sverige vårdades studenten på sjukhus en kortare perioden. Tre veckor efter insjuknandet kände sig studenten fortfarande trött och hade problem med tarmarna.

Anmälaren menar att information kring arbetshygien borde varit bättre. Dessutom uppges handledaren på plats inte ha varit särskilt närvarande.

Monica Östman, arbetsmiljöhandläggare på SLU, menar att det är svårt att förutse den här typen av händelser. Samtidigt medger hon att den berörda institutionen själva anser att de brustit i rutinerna.

– De menar att studenten borde ha fått en bättre introduktion i arbetshygien och att de som ska ska utomlands får en riskvärdering där man bland annat kollar upp vilka vaccinationer studenten i fråga har. De kommer också att upprätta en checklista för att se till att detta följs även i framtiden, säger hon.