Laddar

Vänsterpartiet: ”Rättvisa jobb för alla Uppsalabor – stark välfärd för hela Sverige”

Uppsala är en kommun där många människor har ett arbete som de trivs med. Men här finns också stora skillnader i livsvillkor, vi har stadsdelar där arbetslösheten är hög och framtidstron är sämre.

delningar

Ett arbete, möjligheten att försörja sig själv, är helt avgörande för att man ska kunna få en bättre tillvaro. Vänsterpartiet vill ge fler chansen att skapa sig den tillvaron, samtidigt som vi tar itu med alla de stora problem som vårt samhälle står inför: Bostadsbrist, klimatförändringar och en välfärdssektor som ska möta allt större behov.

Vi vill bygga fler bostäder, mer järnväg och ställa om samhället för att möta klimatkrisen. Vi vill anställa fler i vården, i skolan och i omsorgen. På det sättet skapar vi nya jobb samtidigt som samhället blir bättre. Därför drev vi från Vänsterpartiet igenom 14 nya välfärdsmiljarder och därför bygger vi över 3 000 nya bostäder per år i Uppsala.

Vi vill att fler ska få en utbildning och att den som varit arbetslös länge eller är nyanländ får en riktig chans att få ett arbete. Därför inrättar vi i Uppsala 700 extratjänster som ger fler arbetslivserfarenhet och en chans att etablera sig, med en riktig lön. Extratjänsterna gör också att vi bland annat får fler vuxna i skolans korridorer och fler som kan umgås med dem som bor på äldreboende.

Alliansens metod för att få fler i arbete är att vissa ska få mycket mindre i lön än andra, framför allt unga och nyanlända. De som redan har sämst betalt – städare, restaurangbiträden och personliga assistenter – ska tjäna ännu mindre. Alliansen skapar ökade klyftor mellan dem som tjänar mest och dem som knappt klarar tillvaron, det här kommer Vänsterpartiet aldrig gå med på.

Vi vill bygga samhället, inte riva ned allt som gör det starkt. Jämlikhet och rättvisa ger ett bättre samhälle för alla. Det behövs mer trygghet på arbetsmarknaden – många unga har idag ett sms-jobb där de aldrig kan veta om de får jobba nästa dag. Eller så lever de under hotet att få sin arbetstid beskuren. De som har sämst trygghet är dessutom dem som har lägst lön redan idag.

Alliansens åtgärd kommer också pressa ned alla människors löner, varför anställa någon som gör jobbet för 15 000 kronor när det finns någon annan som gör det för 11 000 kronor? Samtidigt: Hur ska man någonsin kunna ta sig upp till en anständig lön när man har påbörjat sin yrkesbana med bara 70 procent av dagens redan låga löner? Alliansen dömer vissa människor att leva hela sitt yrkesliv i ett låglöneträsk.

Vi måste hålla ihop så att vi får ett samhälle som är bra för alla, inte bara de rikaste. Därför säger vi nej till högerns förslag om sänkta löner för Uppsalabor som är unga eller nyanlända. Därför säger vi ja till rättvisa jobb med en lön att leva på och till investeringar för ett bättre och jämlikt samhälle.

Tobias Smedberg (V) vice ordförande arbetsmarknadsnämnden