Laddar

Vill starta nytt stödboende för unga

En ansökan har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillstånd att öppna ett nytt stödboende för barn och unga i Uppsala.

delningar

Boendet ska vara riktat för ensamkommande unga, barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation, samt för unga personer som tidigare varit placerade för social problematik.

I ansökan beskrivs syftet med verksamheten vara att ge stöd åt unga och vägleda dem så att de efter placeringstiden kan klara av att ha ett eget boende på egen hand. Målet är att hjälpa ungdomarna att kunna klara sig bättre på egen hand och få en fungerande vardag gällande nätverk, vänner, relationer, skola och fritidsaktiviteter.

”Varje insats utformas individuellt, med utgångspunkt i den boendes vårdplan och individuella behov, och förutsättningar”, står det i ansökan.

Verksamheten har tänkt ta emot unga oavsett kön, och kommer bedrivas i spridda lägenheter.

 

 

 

Relaterade artiklar